thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 NG-T
    Nhan đề: Những điều cần biết về phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử /

DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nhan đề Những điều cần biết về phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử / Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thông tin xuất bản Công thương, 2023
Mô tả vật lý 282tr. ; 21cm.
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Thương mại điện tử
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002873-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00138477
0021
0046FD79FAC-A292-4985-81FF-C6AED3DE6B71
005202406061003
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044810225
039|a20240606100341|bquyenntl|y20240604090044|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Thanh Thảo
245 |aNhững điều cần biết về phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử / |cNguyễn Thị Thanh Thảo
260 |bCông thương, |c2023
300 |a282tr. ; |c21cm.
653 |aQuản lý
653 |aThương mại điện tử
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002873-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002874thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002873 Kho Sách giáo trình 658.8 NG-T Sách giáo trình 1
2 101002874 Kho Sách giáo trình 658.8 NG-T Sách giáo trình 2
3 101002875 Kho Sách giáo trình 658.8 NG-T Sách giáo trình 3