thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 BU-T
    Nhan đề: Áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề Việt Nam /

DDC 658.4
Tác giả CN Bùi Anh Tuấn
Nhan đề Áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề Việt Nam / Bùi Anh Tuấn, Vũ Hoàng Nam
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2023
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm.
Từ khóa Doanh nghiệp làng nghề
Từ khóa Kaizen
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002876-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00138478
0021
004BBE0D938-71EB-4A59-92A0-70DFFE63B09C
005202406061004
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044810263
039|a20240606100406|bquyenntl|y20240604091232|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bBU-T
100 |aBùi Anh Tuấn
245 |aÁp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề Việt Nam / |cBùi Anh Tuấn, Vũ Hoàng Nam
260 |aH. : |bCông thương, |c2023
300 |a283tr. ; |c21cm.
653 |aDoanh nghiệp làng nghề
653 |aKaizen
653 |aViệt Nam
700 |aVũ Hoàng Nam|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002876-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002876thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002876 Kho Sách giáo trình 658.4 BU-T Sách giáo trình 1
2 101002877 Kho Sách giáo trình 658.4 BU-T Sách giáo trình 2
3 101002878 Kho Sách giáo trình 658.4 BU-T Sách giáo trình 3