thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338 BU-H
    Nhan đề: Quản lý phát triển địa phương - Sáng kiến từ thực tiễn :

DDC 338
Tác giả CN Bùi Văn Huyền
Nhan đề Quản lý phát triển địa phương - Sáng kiến từ thực tiễn : Sách chuyên khảo / Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga (ch.b), Nguyễn Viết Dũng
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2023
Mô tả vật lý 361tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm.
Phụ chú Nghiên cứu các cách thức, giải pháp chính sách, quản lý phát triển ở một số địa phương, những sáng kiến riêng có của các địa phương: Quản lý phát triển địa phương của tỉnh Quảng Ninh; mô hình phát triển công nghiệp, dịch vụ thành phố Hải Phòng; phát triển nông nghiệp ở tỉnh Sơn La; mô hình "hội quán" và mô hình "cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" của tỉnh Đồng Tháp
Từ khóa Kinh tế địa phương
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Quản lý
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002883
00000000nam#a2200000ui#4500
00138481
0021
004E9222F16-DFC7-42E0-8599-5E29F59C710E
005202406061006
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663396
039|a20240606100626|bquyenntl|y20240604102309|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bBU-H
100|aBùi Văn Huyền
245 |aQuản lý phát triển địa phương - Sáng kiến từ thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cBùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga (ch.b), Nguyễn Viết Dũng
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2023
300 |a361tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c21cm.
500 |aNghiên cứu các cách thức, giải pháp chính sách, quản lý phát triển ở một số địa phương, những sáng kiến riêng có của các địa phương: Quản lý phát triển địa phương của tỉnh Quảng Ninh; mô hình phát triển công nghiệp, dịch vụ thành phố Hải Phòng; phát triển nông nghiệp ở tỉnh Sơn La; mô hình "hội quán" và mô hình "cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" của tỉnh Đồng Tháp
653 |aKinh tế địa phương
653 |aPhát triển
653 |aQuản lý
700 |aĐinh Thị Nga|eĐồng tác giả
700 |a Nguyễn Viết Dũng|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002883
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002883thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002883 Kho Sách giáo trình 338 BU-H Sách giáo trình 1