thông tin biểu ghi
DDC 306.095 97
Tác giả CN Phạm Bích Hằng
Tác giả TT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhan đề Phạm Bích Hằng :dùng trong các trường THCN /Phạm Bích Hằng
Thông tin xuất bản H. :H.,2006
Mô tả vật lý 139tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): KM012573
00000000nam a2200000 a 4500
0013971
0022
004TVL070004237
008070824s2006 vm| vie
0091 0
039|y20070824141100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306.095 97|bPH-H
1001|aPhạm Bích Hằng
110|aSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
24500|aPhạm Bích Hằng :|bdùng trong các trường THCN /|cPhạm Bích Hằng
260|aH. :|bH.,|c2006
300|a139tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KM012573
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM012573 Kho Sách tham khảo 306.095 97 PH-H Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:22-07-2021