thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 PH-H
    Nhan đề: Ngân hàng thương mại /

DDC 332.1
Tác giả CN Phan Thị Thu Hà
Nhan đề Ngân hàng thương mại /Chủ biên: Phan Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản H. :Đại học kinh tế quốc dân,2007
Mô tả vật lý 290tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(8): KT002000-6, KT003254
00000000nam a2200000 a 4500
0016249
0021
004TVL040006524
008040102s2007 vm| vie
0091 0
039|y20040102002000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a332.1|bPH-H
1001|aPhan Thị Thu Hà
24500|aNgân hàng thương mại /|cChủ biên: Phan Thị Thu Hà
260|aH. :|bĐại học kinh tế quốc dân,|c2007
300|a290tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(8): KT002000-6, KT003254
890|a8|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT002000 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 1
2 KT002001 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 2
3 KT002002 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 3
4 KT002003 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 4
5 KT002004 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 5
6 KT002005 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 6
7 KT002006 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 7
8 KT003254 Kho Sách giáo trình 332.1 PH-H Sách giáo trình 8