thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 514.076 ĐO-T
    Nhan đề: Bài tập tôpô đại cương độ đo và tích phân /

DDC 514.076
Tác giả CN Đổ Đức Thái
Nhan đề Bài tập tôpô đại cương độ đo và tích phân /Đổ Đức Thái
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2009
Mô tả vật lý 211tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(20): KM023652-71
00000000nam a2200000 a 4500
0017206
0021
004TVL100007518
008100914s2009 vm| vie
0091 0
039|y20100914093000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a514.076|bĐO-T
1001|aĐổ Đức Thái
24500|aBài tập tôpô đại cương độ đo và tích phân /|cĐổ Đức Thái
250|aTái bản lần thứ 1, có sửa chữa
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2009
300|a211tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(20): KM023652-71
890|a20|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM023652 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 1
2 KM023653 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 2
3 KM023654 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 3
4 KM023655 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 4
5 KM023656 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 5
6 KM023657 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 6
7 KM023658 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 7
8 KM023659 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 8
9 KM023660 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 9
10 KM023661 Kho Sách tham khảo 514.076 ĐO-T Sách giáo trình 10