thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551 HO-H
    Nhan đề: Thực tập địa chất cơ sở /

DDC 551
Tác giả CN Hoàng Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Thực tập địa chất cơ sở / Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 119tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Sơ lược các hệ toạ độ bản đồ Gauss, UTM và VN 2000, cách hình thành bản đồ địa hình. Giới thiệu vật chất tạo vỏ trái đất bao gồm: khoáng vật, đá macma, đá trầm tích và biến chất. Khảo sát các hiện tượng, các sản phẩm liên quan đến tác dụng của địa chất
Từ khóa Địa chất
Từ khóa Thực tập
Từ khóa Bản đồ
Tác giả(bs) CN Trần Anh Tú
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(10): 102004977-86
00000000nam#a2200000ui#4500
00131472
0022
0048A45F794-F399-4692-AC13-852FDD193BE2
005202211031511
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786047318391|c21000 VNĐ
039|a20221103151134|bquyenntl|y20221101152921|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551|bHO-H
100 |aHoàng Thị Hồng Hạnh
245 |aThực tập địa chất cơ sở / |cHoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a119tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aSơ lược các hệ toạ độ bản đồ Gauss, UTM và VN 2000, cách hình thành bản đồ địa hình. Giới thiệu vật chất tạo vỏ trái đất bao gồm: khoáng vật, đá macma, đá trầm tích và biến chất. Khảo sát các hiện tượng, các sản phẩm liên quan đến tác dụng của địa chất
653 |aĐịa chất
653 |aThực tập
653 |aBản đồ
700 |aTrần Anh Tú
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(10): 102004977-86
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004986thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004977 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004978 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004979 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004980 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004981 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102004982 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102004983 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102004984 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102004985 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102004986 Kho Sách tham khảo 551 HO-H Sách tham khảo tiếng Việt 10