thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.007 TR-O
    Nhan đề: Đánh giá kết quả học tập :

DDC 371.007
Tác giả CN Trần Thị Tuyết Oanh
Nhan đề Đánh giá kết quả học tập :Sách chuyên khảo /Trần Thị Tuyết Oanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2014
Mô tả vật lý 208 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): KM036740-3
00000000naa a2200000 a 4500
00116435
0022
004LTGU140016750
008140829s2014 vm| vie
0091 0
039|y20140829145000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a371.007|bTR-O
1001|aTrần Thị Tuyết Oanh
245|aĐánh giá kết quả học tập :|bSách chuyên khảo /|cTrần Thị Tuyết Oanh
250|aTái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sung
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2014
300|a208 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): KM036740-3
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM036743 Kho Sách tham khảo 371.007 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 4
2 KM036742 Kho Sách tham khảo 371.007 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 3
3 KM036741 Kho Sách tham khảo 371.007 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 2
4 KM036740 Kho Sách tham khảo 371.007 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 1