thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 373.071 TR-O
    Nhan đề: Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh :

DDC 373.071
Tác giả CN Trần Thị Tuyết Oanh
Nhan đề Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh :Tài liệu bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên (Dành cho giáo viên trung học cơ sở) /Trần Thị Tuyết Oanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam ; Đại học Sư phạm,2015
Mô tả vật lý 75 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM037687-9
00000000naa a2200000 a 4500
00118221
0022
004LTGU160018536
008160421s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160421081400|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a373.071|bTR-O
1001|aTrần Thị Tuyết Oanh
245|aTăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh :|bTài liệu bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên (Dành cho giáo viên trung học cơ sở) /|cTrần Thị Tuyết Oanh
250|aTái bản lần thứ nhất
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam ; Đại học Sư phạm,|c2015
300|a75 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM037687-9
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037689 Kho Sách tham khảo 373.071 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KM037688 Kho Sách tham khảo 373.071 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KM037687 Kho Sách tham khảo 373.071 TR-O Sách tham khảo tiếng Việt 1