thông tin biểu ghi

DDC 428
Tác giả CN Fragiadakis, Helen Kalkstein
Nhan đề Grammar step by step 1 /Helen Kalkstein Fragiadakis
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York :Mc Graw Hill,2010
Mô tả vật lý 228 p. ;30 cm
Tác giả(bs) CN Ellen Rosenfield
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): NN003850
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM035700-2
00000000naa a2200000 a 4500
00115127
0022
004LTGU130015442
008130730s2010 vm| vie
0091 0
020|a9780071258968
039|y20130730102000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a428|bKA-F/T1
10010|aFragiadakis, Helen Kalkstein
245|aGrammar step by step 1 /|cHelen Kalkstein Fragiadakis
250|a2nd ed.
260|aNew York :|bMc Graw Hill,|c2010
300|a228 p. ;|c30 cm
700|aEllen Rosenfield
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): NN003850
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM035700-2
890|a4|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NN003850 Kho Sách giáo trình 428 KA-F/T1 Sách tham khảo tiếng Việt 4
2 KM035702 Kho Sách tham khảo 428 KA-F/T1 Sách tham khảo tiếng Việt 3
3 KM035701 Kho Sách tham khảo 428 KA-F/T1 Sách tham khảo tiếng Việt 2
4 KM035700 Kho Sách tham khảo 428 KA-F/T1 Sách tham khảo tiếng Việt 1