thông tin biểu ghi

DDC 428
Tác giả CN Fragiadakis, Helen Kalkstein
Nhan đề Grammar step by step 2 :Teacher's manual /Helen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield
Thông tin xuất bản New York :Mc Graw Hill,2005
Mô tả vật lý 189 p. tr ;30 cm cm
Tác giả(bs) CN Ellen Rosenfield
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): KM035972
00000000naa a2200000 a 4500
00115462
0022
004LTGU130015777
008130823s2005 vm| vie
0091 0
020|a9780072845242
039|y20130823084400|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a428|bFR-H
10010|aFragiadakis, Helen Kalkstein
245|aGrammar step by step 2 :|bTeacher's manual /|cHelen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield
260|aNew York :|bMc Graw Hill,|c2005
300|a189 p. tr ;|c30 cm cm
700|aEllen Rosenfield
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KM035972
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM035972 Kho Sách tham khảo 428 FR-H Sách tham khảo tiếng Việt 1