thông tin biểu ghi

DDC 428
Tác giả CN Fragiadakis, Helen Kalkstein
Nhan đề Grammar step by step.Vol.1 /Helen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield with Chants by Carolyn Graham
Thông tin xuất bản New York :Mc Graw Hill,2007
Mô tả vật lý 211 p. ;30 cm
Tác giả(bs) CN Ellen Rosenfield
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): NN000711
00000000naa a2200000 a 4500
00117578
0022
004LTGU150017893
008151211s2007 vm| vie
0091 0
020|a9780071258968
039|y20151211092800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a428|bKA-F
10010|aFragiadakis, Helen Kalkstein
245|aGrammar step by step.|nVol.1 /|cHelen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield with Chants by Carolyn Graham
260|aNew York :|bMc Graw Hill,|c2007
300|a211 p. ;|c30 cm
700|aEllen Rosenfield
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): NN000711
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NN000711 Kho Sách giáo trình 428 KA-F Sách tham khảo tiếng Việt 1