thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330.9 ĐO-Đ/T1
    Nhan đề: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.

DDC 330.9
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Đức
Nhan đề Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.Tập 1 :Sách dành cho cao đẳng sư phạm /Đỗ Thị Minh Đức
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 178 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhĐO-Đ/T1(45): SP007772-816
00000000nam a2200000 a 4500
00112748
0021
004TVL110013063
008111014s2007 vm| vie
0091 0
039|y20111014081700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a330.9|bĐO-Đ/T1
1001|aĐỗ Thị Minh Đức
24500|aĐịa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.|nTập 1 :|bSách dành cho cao đẳng sư phạm /|cĐỗ Thị Minh Đức
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a178 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cĐO-Đ/T1|j(45): SP007772-816
890|a45|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP007816 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 45
2 SP007815 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 44
3 SP007814 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 43
4 SP007813 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 42
5 SP007812 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 41
6 SP007811 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 40
7 SP007810 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 39
8 SP007809 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 38
9 SP007808 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 37
10 SP007807 Kho Sách giáo trình 330.9 ĐO-Đ/T1 Sách giáo trình 36