thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 330.9 Gia/T1
    Nhan đề: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.

DDC 330.9
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Đức
Nhan đề Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.Tập 1 :Sách dành cho cao đẳng sư phạm /Đỗ Thị Minh Đức
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 178 tr. ;24 cm
00000000nam a2200000 a 4500
00112750
0022
004TVL110013065
008111014s2007 vm| vie
0091 0
039|y20111014082600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a330.9|bGia/T1
1001|aĐỗ Thị Minh Đức
24500|aĐịa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.|nTập 1 :|bSách dành cho cao đẳng sư phạm /|cĐỗ Thị Minh Đức
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a178 tr. ;|c24 cm
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào