thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330.9597 ĐO-Đ
    Nhan đề: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.

DDC 330.9597
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Đức
Nhan đề Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.Tập 1 /Đỗ Thị Minh Đức
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2013
Mô tả vật lý 209 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): SP037278-82
00000000naa a2200000 a 4500
00117285
0021
004LTGU150017600
008150922s2013 vm| vie
0091 0
039|y20150922105100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a330.9597|bĐO-Đ
1001|aĐỗ Thị Minh Đức
245|aĐịa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.|nTập 1 /|cĐỗ Thị Minh Đức
250|aIn lần thứ 4
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2013
300|a209 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): SP037278-82
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP037282 Kho Sách giáo trình 330.9597 ĐO-Đ Sách giáo trình 5
2 SP037281 Kho Sách giáo trình 330.9597 ĐO-Đ Sách giáo trình 4
3 SP037280 Kho Sách giáo trình 330.9597 ĐO-Đ Sách giáo trình 3
4 SP037279 Kho Sách giáo trình 330.9597 ĐO-Đ Sách giáo trình 2
5 SP037278 Kho Sách giáo trình 330.9597 ĐO-Đ Sách giáo trình 1