thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 304.6 ĐO-Đ
    Nhan đề: Dân cư Thăng Long - Hà Nội /

DDC 304.6
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Đức
Nhan đề Dân cư Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 330tr. : minh họa ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Khái quát sự hình thành cộng đồng dân cư ở khu vực Hà Nội; trình bày một số khái niệm về quy mô dân số và sự biến động dân số; cơ cấu dân số; phân tích một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống; phân bổ dân cư; quần cư nông thôn; đô thị hoá và quần cư đô thị; vấn đề di dân ở Hà Nội từ giữa thập niên 1980 trở lại đây cùng một số khuyến nghị
Từ khóa Hà Nội
Từ khóa Dân cư
Từ khóa Lịch sử
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002817
00000000nam#a2200000ui#4500
00124444
0022
00493D91F0B-CB72-444E-A270-BA7E2B3DA5BC
005202101121055
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045541531
039|a20210112105547|bquyenntl|y20210112085728|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a304.6|bĐO-Đ
100 |aĐỗ Thị Minh Đức
245 |aDân cư Thăng Long - Hà Nội / |cĐỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a330tr. : |bminh họa ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aKhái quát sự hình thành cộng đồng dân cư ở khu vực Hà Nội; trình bày một số khái niệm về quy mô dân số và sự biến động dân số; cơ cấu dân số; phân tích một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống; phân bổ dân cư; quần cư nông thôn; đô thị hoá và quần cư đô thị; vấn đề di dân ở Hà Nội từ giữa thập niên 1980 trở lại đây cùng một số khuyến nghị
653 |aHà Nội
653 |aDân cư
653 |aLịch sử
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002817
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002817thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002817 Kho Sách tham khảo 304.6 ĐO-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1