thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 330 959 7 ĐO-Đ
    Nhan đề: Cơ sở kĩ thuật điện số tử số :

DDC 330 959 7
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Đức
Nhan đề Cơ sở kĩ thuật điện số tử số :Giáo trình tinh giản /Dịch: Vũ Đức Thọ; giới thiệu và hiệu đính: Đỗ Xuân Thụ
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 178tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): KM011543, KM011545
00000431nam a2200181 4500
0013937
0022
004TVL070004203
008070727s2007 vm| vie
0091 0
039|y20070727102400|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a330 959 7|bĐO-Đ
1001|aĐỗ Thị Minh Đức
24500|aCơ sở kĩ thuật điện số tử số :|bGiáo trình tinh giản /|cDịch: Vũ Đức Thọ; giới thiệu và hiệu đính: Đỗ Xuân Thụ
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a178tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): KM011543, KM011545
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM011543 Kho Sách tham khảo 330 959 7 ĐO-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 KM011545 Kho Sách tham khảo 330 959 7 ĐO-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 2