thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 PLC
    Nhan đề: PLC lý thuyết và ứng dụng /

DDC 629.8
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Phương
Nhan đề PLC lý thuyết và ứng dụng / Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Huỳnh Thi, Dương Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 190tr. : hình ảnh, sơ đồ, bảng ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu hệ thống tập lệnh của PLC; hệ thống một số bài thực hành ứng dụng PLC như: lập trình PLC điều khiển hệ thống băng tải, lập trình PLC điều khiển hệ thống chuông báo giờ trường học, lập trình PLC điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông...
Từ khóa Lí thuyết
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Lập trình PLC
Tác giả(bs) CN Dương Ngọc Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huỳnh Thi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Vũ
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Cường
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(61): 101000963-1023
00000000nam#a2200000ui#4500
00129242
0021
004FFD1D776-6C0F-4E7D-86F4-9D6FD125B391
005202211251043
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048261139|c119000 VNĐ
039|a20221125104358|bhoangnh|c20220518145818|dhoangnh|y20220221082219|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bPLC
100|aNguyễn Hoàng Phương
245 |aPLC lý thuyết và ứng dụng / |cNguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Huỳnh Thi, Dương Ngọc Hùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2022
300 |a190tr. : |bhình ảnh, sơ đồ, bảng ; |c27cm.
520 |aGiới thiệu hệ thống tập lệnh của PLC; hệ thống một số bài thực hành ứng dụng PLC như: lập trình PLC điều khiển hệ thống băng tải, lập trình PLC điều khiển hệ thống chuông báo giờ trường học, lập trình PLC điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông...
653 |aLí thuyết
653 |aỨng dụng
653 |aLập trình PLC
700|aDương Ngọc Hùng
700|aNguyễn Huỳnh Thi
700|aNguyễn Hoàng Vũ
700|aTrần Quốc Cường
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(61): 101000963-1023
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000968thumbimage.jpg
890|a61|b36|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000963 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 1
2 101000964 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 2
3 101000965 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 3
4 101000966 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 4
5 101000967 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 5
6 101000968 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 6
7 101000969 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 7
8 101000970 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 8
9 101000971 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 9
10 101000972 Kho Sách giáo trình 629.8 PLC Sách giáo trình 10