thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-V
    Nhan đề: Xây dựng mô hình khí canh và khảo sát đặc tính nông học của một số giống rau xà lách :

DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Vũ
Nhan đề Xây dựng mô hình khí canh và khảo sát đặc tính nông học của một số giống rau xà lách : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học / Nguyễn Hoàng Vũ; GVHD: Trần Ngọc Chi, Huỳnh Thị Huế Trang
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 44tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và bảo vệ thực vật
Từ khóa Sinh trưởng
Từ khóa Khí canh
Từ khóa Cây xá lách
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Huế Trang
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Chi
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(2): 103000368-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00131753
0024
004A91582C4-3833-4FD8-BA64-BB3F13C103F6
005202304281059
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230428105955|bquyenntl|c20230412151259|dhoangnh|y20230412150302|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-V
100 |aNguyễn Hoàng Vũ
245 |aXây dựng mô hình khí canh và khảo sát đặc tính nông học của một số giống rau xà lách : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học / |cNguyễn Hoàng Vũ; GVHD: Trần Ngọc Chi, Huỳnh Thị Huế Trang
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2021
300 |a44tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và bảo vệ thực vật
653 |aSinh trưởng
653 |aKhí canh
653 |aCây xá lách
700 |aHuỳnh Thị Huế Trang|eNgười hướng dẫn
700 |a Trần Ngọc Chi|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(2): 103000368-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000368thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000368 Kho Luận Án – Luận Văn 660.6 NG-V Khóa Luận 1
2 103000369 Kho Luận Án – Luận Văn 660.6 NG-V Khóa Luận 2