thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 Thi
    Nhan đề: Thiết kế mô hình robot khử khuẩn :

DDC 621
Tác giả CN Võ Quang Lý
Nhan đề Thiết kế mô hình robot khử khuẩn : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Võ Quang Lý, Đỗ Quang Thuận, Nguyễn Minh Triều,...; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 94tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Robot
Từ khóa Mô hình
Tác giả(bs) CN Đỗ Quang Thuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Triều
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Vũ
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000774
00000000nam#a2200000ui#4500
00132040
0024
004813580FB-7294-439C-AFFD-FAC25658BC1E
005202309120951
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095121|bquyenntl|y20230911143605|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bThi
100 |aVõ Quang Lý
245 |aThiết kế mô hình robot khử khuẩn : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cVõ Quang Lý, Đỗ Quang Thuận, Nguyễn Minh Triều,...; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a94tr. : |bminh họa ; |c30cm.|eCD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aThiết kế
653 |aRobot
653 |aMô hình
700 |aĐỗ Quang Thuận|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Minh Triều|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Hoàng Vũ|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000774
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000774thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000774 Kho Luận Án – Luận Văn 621 Thi Khóa Luận 1