thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 Thi
    Nhan đề: Thiết kế chế tạo mô hình robot hút bụi :

DDC 621
Tác giả CN Lê Ngọc Thiện
Nhan đề Thiết kế chế tạo mô hình robot hút bụi : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Lê Ngọc Thiện, Huỳnh Minh Khoa, Chung Huy Tuấn....; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
Thông tin xuất bản Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Thông tin xuất bản Tiền Giang
Mô tả vật lý 56tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Robot
Từ khóa Chế tạo
Tác giả(bs) CN Chung Huy Tuấn
Tác giả(bs) CN Huỳnh Minh Khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Vũ
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000775
00000000nam#a2200000ui#4500
00132041
0024
0042E4FE865-B110-44CC-AC7B-3457A0CE68F0
005202309120951
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095146|bquyenntl|c20230911154830|dhoangnh|y20230911144020|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bThi
100 |aLê Ngọc Thiện
245 |aThiết kế chế tạo mô hình robot hút bụi : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cLê Ngọc Thiện, Huỳnh Minh Khoa, Chung Huy Tuấn....; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
260 |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
260|aTiền Giang
300 |a56tr. : |bminh họa ; |c30cm.|eCD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aThiết kế
653 |aRobot
653 |aChế tạo
700 |aChung Huy Tuấn|eĐồng tác giả
700 |aHuỳnh Minh Khoa|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Hoàng Vũ|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000775
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000775thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000775 Kho Luận Án – Luận Văn 621 Thi Khóa Luận 1