thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 NG-K
    Nhan đề: Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng bệnh của một số giống dưa lưới (Cucumis mole L.) trồng trong nhà màng :

DDC 630
Tác giả CN Nguyễn Văn Khánh
Nhan đề Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng bệnh của một số giống dưa lưới (Cucumis mole L.) trồng trong nhà màng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Khánh; CBHD: Trần Lê Vinh, Thái Hoàng Phúc
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 50tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Kháng bệnh
Từ khóa Nhà màng
Từ khóa Cây dưa lưới
Tác giả(bs) CN Trần Lê Vinh
Tác giả(bs) CN Thái Hoàng Phúc
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000836
00000000nam#a2200000ui#4500
00136435
0024
004C695D20C-4E17-493B-807E-BFE97AFAB864
005202406030912
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240603091210|bquyenntl|y20240520145423|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Khánh
245 |aKhảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng bệnh của một số giống dưa lưới (Cucumis mole L.) trồng trong nhà màng : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cNguyễn Văn Khánh; CBHD: Trần Lê Vinh, Thái Hoàng Phúc
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a50tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aKháng bệnh
653 |aNhà màng
653 |aCây dưa lưới
700 |aTrần Lê Vinh|eNgười hướng dẫn
700 |aThái Hoàng Phúc|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000836
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000836thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000836 Kho Luận Án – Luận Văn 630 NG-K Khóa Luận 1