thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 VO-V
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước trong mùa khô 2022-2023 đến sinh trưởng và năng suất, sâu bệnh hại của vườn sầu riêng :

DDC 630
Tác giả CN Võ Thị Minh Vàng
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước trong mùa khô 2022-2023 đến sinh trưởng và năng suất, sâu bệnh hại của vườn sầu riêng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Võ Thị Minh Vàng, CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 76tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Chế độ tưới
Từ khóa Sâu bệnh
Từ khóa Cây sầu riêng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Thủy
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000837
00000000nam#a2200000ui#4500
00136436
0024
0049B4DB9AC-845F-4FA9-8E67-898720E3C5DE
005202406030912
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240603091240|bquyenntl|y20240520150304|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bVO-V
100 |aVõ Thị Minh Vàng
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước trong mùa khô 2022-2023 đến sinh trưởng và năng suất, sâu bệnh hại của vườn sầu riêng : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cVõ Thị Minh Vàng, CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a76tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aChế độ tưới
653 |aSâu bệnh
653 |aCây sầu riêng
700 |aNguyễn Hồng Thủy|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000837
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000837thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000837 Kho Luận Án – Luận Văn 630 VO-V Khóa Luận 1