thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 NG-L
    Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật :

DDC 630
Tác giả CN Nguyễn Tấn Lộc
Nhan đề Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Tấn Lộc, CBHD: Nguyễn Bích Hà Vũ
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 31tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Cây lúa
Từ khóa Bệnh đạo ôn
Từ khóa Thuốc bảo vệ thực vật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bích Hà Vũ
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000838
00000000nam#a2200000ui#4500
00136437
0024
0041480E95A-7C73-4D05-A969-C9E84A2D9E2E
005202406030913
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240603091308|bquyenntl|y20240520151031|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bNG-L
100 |aNguyễn Tấn Lộc
245 |aĐánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cNguyễn Tấn Lộc, CBHD: Nguyễn Bích Hà Vũ
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a31tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aCây lúa
653 |aBệnh đạo ôn
653 |aThuốc bảo vệ thực vật
700 |aNguyễn Bích Hà Vũ|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000838
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000838thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000838 Kho Luận Án – Luận Văn 630 NG-L Khóa Luận 1