thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 TR-P
    Nhan đề: Đánh giá khả năng ký sinh nhộng ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis) gây hại trên cây mít bằng các dòng nấm ký sinh tại tỉnh Tiền Giang :

DDC 630
Tác giả CN Trương Hùng Phát
Nhan đề Đánh giá khả năng ký sinh nhộng ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis) gây hại trên cây mít bằng các dòng nấm ký sinh tại tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Trương Hùng Phát; CBHD: Nguyễn Trịnh Nhất Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 40tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Nấm kí sinh
Từ khóa Ruồi đục trái
Từ khóa Cây mít
Tác giả(bs) CN Trần Thị Mỹ Hạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trịnh Nhất Hằng
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000839
00000000nam#a2200000ui#4500
00137429
0024
0040DE9701E-646E-4EE2-9D8F-0F200A4B502B
005202406030913
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240603091333|bquyenntl|y20240521134953|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bTR-P
100 |aTrương Hùng Phát
245 |aĐánh giá khả năng ký sinh nhộng ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis) gây hại trên cây mít bằng các dòng nấm ký sinh tại tỉnh Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cTrương Hùng Phát; CBHD: Nguyễn Trịnh Nhất Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a40tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aNấm kí sinh
653 |aRuồi đục trái
653 |aCây mít
700 |aTrần Thị Mỹ Hạnh|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Trịnh Nhất Hằng|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000839
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000839thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000839 Kho Luận Án – Luận Văn 630 TR-P Khóa Luận 1