thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 NG-Y
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại, sinh trưởng, năng suất của vườn sầu riêng :

DDC 630
Tác giả CN Nguyễn Huỳnh Như Ý
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại, sinh trưởng, năng suất của vườn sầu riêng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Huỳnh Như Ý; CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 69tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Sâu bệnh
Từ khóa Cây sầu riêng
Từ khóa Chế phẩm vi sinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Thủy
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000840
00000000nam#a2200000ui#4500
00137430
0024
004E974A93B-54C3-4CD4-8626-F9FFF5AADE63
005202406030914
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240603091403|bquyenntl|y20240521135344|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bNG-Y
100 |aNguyễn Huỳnh Như Ý
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại, sinh trưởng, năng suất của vườn sầu riêng : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cNguyễn Huỳnh Như Ý; CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a69tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aSâu bệnh
653 |aCây sầu riêng
653 |aChế phẩm vi sinh
700 |aNguyễn Hồng Thủy|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000840
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000840thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000840 Kho Luận Án – Luận Văn 630 NG-Y Khóa Luận 1