thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 NG-N
    Nhan đề: Nghiên cứu sự tương quan giữa ẩm độ đất và mức độ nhiễm sâu bệnh hại trên vườn sầu riêng :

DDC 630
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nhan đề Nghiên cứu sự tương quan giữa ẩm độ đất và mức độ nhiễm sâu bệnh hại trên vườn sầu riêng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Thanh Ngân; CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 465tr. : Bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Sâu bệnh
Từ khóa Cây sầu riêng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Thủy
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000841
00000000nam#a2200000ui#4500
00137432
0024
0047A67C77A-975A-4979-A35E-71B109E45469
005202406030914
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240603091430|bquyenntl|y20240521152007|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Thanh Ngân
245 |aNghiên cứu sự tương quan giữa ẩm độ đất và mức độ nhiễm sâu bệnh hại trên vườn sầu riêng : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cNguyễn Thị Thanh Ngân; CBHD: Nguyễn Hồng Thủy
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a465tr. : |bBảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aSâu bệnh
653 |aCây sầu riêng
700 |aNguyễn Hồng Thủy|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000841
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000841thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000841 Kho Luận Án – Luận Văn 630 NG-N Khóa Luận 1