thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 KI-P
    Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas campestris py. Oryzae) tại xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang :

DDC 630
Tác giả CN Kiều Thanh Phương
Nhan đề Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas campestris py. Oryzae) tại xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Kiều Thanh Phương; CBHD: Nguyễn Bích Hà Vũ, Lê Phước Thuận
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 42tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Bệnh cháy bìa lá
Từ khóa Cây lúa
Từ khóa Thuốc bảo vệ thực vật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bích Hà Vũ
Tác giả(bs) CN Lê Phước Thuận
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000869
00000000nam#a2200000ui#4500
00137433
0024
00495363FC7-4332-4792-9EF9-8A6847B78C60
005202406030930
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240603093055|bquyenntl|y20240521152536|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bKI-P
100 |aKiều Thanh Phương
245 |aĐánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas campestris py. Oryzae) tại xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cKiều Thanh Phương; CBHD: Nguyễn Bích Hà Vũ, Lê Phước Thuận
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a42tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aBệnh cháy bìa lá
653 |aCây lúa
653 |aThuốc bảo vệ thực vật
700 |aNguyễn Bích Hà Vũ|eNgười hướng dẫn
700 |aLê Phước Thuận|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000869
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000869thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000869 Kho Luận Án – Luận Văn 630 KI-P Khóa Luận 1