thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 CA-N
    Nhan đề: Khảo sát thành phần sâu, bệnh hại trên cây mít Thái (Artocarpus heterophyllus Larn) :

DDC 630
Tác giả CN Cao Thị Kim Ngân
Nhan đề Khảo sát thành phần sâu, bệnh hại trên cây mít Thái (Artocarpus heterophyllus Larn) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Cao Thị Kim Ngân; CBHD: Nguyễn Thị Mai Hạnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 35tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Sâu bệnh
Từ khóa Cây mít Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai Hạnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000870
00000000nam#a2200000ui#4500
00137434
0024
0043357982A-1C89-4365-BFE1-49A12C0A8E5A
005202406030931
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240603093121|bquyenntl|y20240521153013|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bCA-N
100 |aCao Thị Kim Ngân
245 |aKhảo sát thành phần sâu, bệnh hại trên cây mít Thái (Artocarpus heterophyllus Larn) : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cCao Thị Kim Ngân; CBHD: Nguyễn Thị Mai Hạnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a35tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aSâu bệnh
653 |aCây mít Thái
700 |aNguyễn Thị Mai Hạnh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000870
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000870thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000870 Kho Luận Án – Luận Văn 630 CA-N Khóa Luận 1