thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 630 LE-Q
    Nhan đề: Bệnh đốm lá trên dưa hấu (Curvularia.sp) và đánh giá hiệu lực một số loại thuốc để kiểm soát bệnh đốm lá trên dưa hấu :

DDC 630
Tác giả CN Lê Hoàng Quân
Nhan đề Bệnh đốm lá trên dưa hấu (Curvularia.sp) và đánh giá hiệu lực một số loại thuốc để kiểm soát bệnh đốm lá trên dưa hấu : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Lê Hoàng Quân; CBHD: Hà Thị Tuyết Phượng
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 44tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
Từ khóa Bệnh đốm lá
Từ khóa Thuốc bảo vệ thực vật
Từ khóa Cây dưa hấu
Tác giả(bs) CN Hà Thị Tuyết Phượng
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000871
00000000nam#a2200000ui#4500
00137435
0024
0047B24F334-6582-4797-B53A-A57D99E1C0EB
005202406030931
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240603093147|bquyenntl|y20240521153501|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a630|bLE-Q
100 |aLê Hoàng Quân
245 |aBệnh đốm lá trên dưa hấu (Curvularia.sp) và đánh giá hiệu lực một số loại thuốc để kiểm soát bệnh đốm lá trên dưa hấu : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / |cLê Hoàng Quân; CBHD: Hà Thị Tuyết Phượng
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a44tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật
653 |aBệnh đốm lá
653 |aThuốc bảo vệ thực vật
653 |aCây dưa hấu
700 |aHà Thị Tuyết Phượng|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000871
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000871thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000871 Kho Luận Án – Luận Văn 630 LE-Q Khóa Luận 1