thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 155.4 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non :

DDC 155.4
Tác giả CN Nguyễn Ánh Tuyết
Nhan đề Giáo trình sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 303 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhNG-T(15): SP007256-63, SP032450, SP034220-5
00000000nam a2200000 a 4500
00112723
0021
004TVL110013038
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013150000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a155.4|bNG-T
1001|aNguyễn Ánh Tuyết
24500|aGiáo trình sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cNguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a303 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cNG-T|j(15): SP007256-63, SP032450, SP034220-5
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP034220 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 10
2 SP032450 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 9
3 SP007263 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 8
4 SP007262 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 7
5 SP007261 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 6
6 SP007260 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 5
7 SP007259 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 4
8 SP007258 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 3
9 SP007257 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 2
10 SP007256 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 1