thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.01 NG-T
    Nhan đề: Giáo dục mầm non :

DDC 372.01
Tác giả CN Nguyễn Ánh Tuyết
Nhan đề Giáo dục mầm non :Những vấn đề lí luận và thực tiễn /Nguyễn Ánh Tuyết
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 605 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): SP035609-13
00000000naa a2200000 a 4500
00115544
0021
004LTGU130015859
008130903s2007 vm| vie
0091 0
039|y20130903103800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.01|bNG-T
1001|aNguyễn Ánh Tuyết
245|aGiáo dục mầm non :|bNhững vấn đề lí luận và thực tiễn /|cNguyễn Ánh Tuyết
250|aIn lần thứ hai
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a605 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): SP035609-13
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP035613 Kho Sách giáo trình 372.01 NG-T Sách giáo trình 5
2 SP035612 Kho Sách giáo trình 372.01 NG-T Sách giáo trình 4
3 SP035611 Kho Sách giáo trình 372.01 NG-T Sách giáo trình 3
4 SP035610 Kho Sách giáo trình 372.01 NG-T Sách giáo trình 2
5 SP035609 Kho Sách giáo trình 372.01 NG-T Sách giáo trình 1