thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 155.4 NG-T
    Nhan đề: Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non :

DDC 155.4
Tác giả CN Nguyễn Ánh Tuyết
Nhan đề Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 264tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi
Từ khóa Tuổi mầm non
Từ khóa Tâm lí học lứa tuổi
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101000474-83
00000000nam#a2200000ui#4500
00122251
0021
004112AE2BB-F0C4-4433-A2D8-F0A6338B5A35
005202011271443
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045466735|c60000 VNĐ
039|a20201127144319|bquyenntl|y20201127085105|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a155.4|bNG-T
100 |aNguyễn Ánh Tuyết
245 |aTâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : |bTừ lọt lòng đến 6 tuổi / |cNguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a264tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi
653 |aTuổi mầm non
653 |aTâm lí học lứa tuổi
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101000474-83
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000474thumbimage.jpg
890|a10|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000474 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 1
2 101000475 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 2
3 101000476 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 3
4 101000477 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 4
5 101000478 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 5
6 101000479 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 6
7 101000480 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 7
8 101000481 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 8
9 101000482 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 9
10 101000483 Kho Sách giáo trình 155.4 NG-T Sách giáo trình 10