thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372. 216 NG-T
    Nhan đề: Giáo dục cái đẹp cho trẻ thơ /

DDC 372. 216
Tác giả CN Nguyễn Ánh Tuyết
Nhan đề Giáo dục cái đẹp cho trẻ thơ /Nguyễn Ánh Tuyết
Thông tin xuất bản Giáo dục :Giáo dục,1992
Mô tả vật lý 64tr. ;19cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): KM007784
00000000nam a2200000 a 4500
0012646
0022
004TVL050002879
008050315s1992 vm| vie
0091 0
039|y20050315102300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372. 216|bNG-T
1001|aNguyễn Ánh Tuyết
24500|aGiáo dục cái đẹp cho trẻ thơ /|cNguyễn Ánh Tuyết
260|aGiáo dục :|bGiáo dục,|c1992
300|a64tr. ;|c19cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KM007784
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM007784 Kho Sách tham khảo 372. 216 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1