thông tin biểu ghi

DDC 398.2
Tác giả CN Nguyễn Xuân Kính
Nhan đề Văn học dân gian. Q.1 / Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế (Ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 297tr. ; 21cm.
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huế
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005516-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00135291
0022
0041459E8E0-2589-4D2B-8033-334BDEC2FB7B
005202404120937
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044772462
039|a20240412093742|bhoangnh|y20240410095103|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bNG-K
100 |aNguyễn Xuân Kính
245 |aVăn học dân gian. |nQ.1 / |cNguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế (Ch.b.)
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a297tr. ; |c21cm.
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
700 |aNguyễn Thị Huế|eChủ biên
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005516-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005518thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005516 Kho Sách tham khảo 398.2 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005517 Kho Sách tham khảo 398.2 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005518 Kho Sách tham khảo 398.2 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 3