thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 NG-H
    Nhan đề: Ăn miếng trả miếng :

DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Nhan đề Ăn miếng trả miếng : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 429tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002021
00000000nam#a2200000ui#4500
00122681
0022
004190D2267-4C1A-486D-A070-88DA472D7AFC
005202012230948
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049841798
039|a20201223094823|bquyenntl|y20201222095142|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Mỹ Hồng
245 |aĂn miếng trả miếng : |bTiểu thuyết / |cNguyễn Thị Mỹ Hồng
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a429tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002021
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002021thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002021 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1