thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 TR-H
    Nhan đề: Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 /

DDC 959.7
Tác giả CN Trần Tiến Hoạt
Nhan đề Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 / Trần Tiến Hoạt
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Từ khóa Quảng Trị
Từ khóa Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa Chiến dịch Xuân Hè 1972
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005013-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131502
0022
0048C5D08F5-E0B1-499A-82A3-F66453BC33C8
005202301120809
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045186183
039|a20230112080950|bquyenntl|y20230110092955|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bTR-H
100 |aTrần Tiến Hoạt
245 |aQuảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 / |cTrần Tiến Hoạt
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a252tr. ; |c21cm.
653 |aQuảng Trị
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aChiến dịch Xuân Hè 1972
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005013-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005013thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005013 Kho Sách tham khảo 959.7 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005014 Kho Sách tham khảo 959.7 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005015 Kho Sách tham khảo 959.7 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005016 Kho Sách tham khảo 959.7 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005017 Kho Sách tham khảo 959.7 TR-H Sách tham khảo tiếng Việt 5