thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355.4 NG-Q
    Nhan đề: Bảo vệ tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa theo quan điểm, đường lối đại hội lần thứ XIII của Đảng :

DDC 355.4
Tác giả CN Nguyễn Hồng Quân
Nhan đề Bảo vệ tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa theo quan điểm, đường lối đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm.
Từ khóa Quân đội
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Bảo vệ Tổ quốc
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005033-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131506
0022
0048BA23B3C-808D-478C-8278-849590A5622F
005202301120812
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045186206
039|a20230112081222|bquyenntl|y20230110100327|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355.4|bNG-Q
100 |aNguyễn Hồng Quân
245 |aBảo vệ tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa theo quan điểm, đường lối đại hội lần thứ XIII của Đảng : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Hồng Quân
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a240tr. ; |c21cm.
653 |aQuân đội
653 |aViệt Nam
653 |aBảo vệ Tổ quốc
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005033-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005033thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005033 Kho Sách tham khảo 355.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005034 Kho Sách tham khảo 355.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005035 Kho Sách tham khảo 355.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005036 Kho Sách tham khảo 355.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005037 Kho Sách tham khảo 355.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 5