thông tin biểu ghi

DDC 302
Tác giả CN Hoàng Đức Bảo
Nhan đề Kỹ năng mềm : Soft skills / Hoàng Đức Bảo
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 372tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quát về một số kỹ năng mềm cơ bản gồm: Thuyết trình, làm việc nhóm, thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian, giao tiếp, tư duy sáng tạo để hoàn thiện bản thân, đạt được thành công trong công việc và cuộc sống
Từ khóa Kỹ năng mềm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005511-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00135286
0022
00407474BD1-C8BF-4EF2-A424-3AF5D705740F
005202404120936
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043993646|c220000 VNĐ
039|a20240412093647|bhoangnh|y20240409153902|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a302|bHO-B
100 |aHoàng Đức Bảo
245 |aKỹ năng mềm : |bSoft skills / |cHoàng Đức Bảo
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a372tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu tổng quát về một số kỹ năng mềm cơ bản gồm: Thuyết trình, làm việc nhóm, thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian, giao tiếp, tư duy sáng tạo để hoàn thiện bản thân, đạt được thành công trong công việc và cuộc sống
653 |aKỹ năng mềm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005511-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005511thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005511 Kho Sách tham khảo 302 HO-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005512 Kho Sách tham khảo 302 HO-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005513 Kho Sách tham khảo 302 HO-B Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005514 Kho Sách tham khảo 302 HO-B Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005515 Kho Sách tham khảo 302 HO-B Sách tham khảo tiếng Việt 5