thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 HA-Đ
    Nhan đề: Văn học Việt Nam (1930-1945).

DDC 895.922
Tác giả CN Hà Minh Đức
Nhan đề Văn học Việt Nam (1930-1945). Q.1 / Hà Minh Đức (Ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 431tr. ; 21cm.
Từ khóa Văn học lãng mạn
Từ khóa Nghiên cứu văn học
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005525-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00135295
0022
004515B391C-C547-4158-B8FB-EA2E0DC15EBF
005202404120940
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044772486
039|a20240412094028|bhoangnh|y20240410141026|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bHA-Đ
100 |aHà Minh Đức
245 |aVăn học Việt Nam (1930-1945). |nQ.1 / |cHà Minh Đức (Ch.b.)
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a431tr. ; |c21cm.
653 |aVăn học lãng mạn
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005525-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005527thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005525 Kho Sách tham khảo 895.922 HA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005526 Kho Sách tham khảo 895.922 HA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005527 Kho Sách tham khảo 895.922 HA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 3