thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 PH-L
    Nhan đề: Văn học Việt Nam (1900-1930) /

DDC 895.922
Tác giả CN Phong Lê
Nhan đề Văn học Việt Nam (1900-1930) / Phong Lê (Ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 730tr. ; 21cm.
Tóm tắt Các giai đoạn phát triển của nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu một số dòng văn học, thể loại văn học và một số tác phẩm của các nhà văn, thơ: Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc...
Từ khóa Văn học trung đại
Từ khóa Nghiên cứu văn học
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005528-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00135296
0022
004E8A85A1B-67E2-4824-BC5A-22664A649FFF
005202404120941
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044772479
039|a20240412094120|bhoangnh|y20240410141655|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bPH-L
100 |aPhong Lê
245 |aVăn học Việt Nam (1900-1930) / |cPhong Lê (Ch.b.)
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a730tr. ; |c21cm.
520 |aCác giai đoạn phát triển của nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu một số dòng văn học, thể loại văn học và một số tác phẩm của các nhà văn, thơ: Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc...
653 |aVăn học trung đại
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005528-30
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005530thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005528 Kho Sách tham khảo 895.922 PH-L Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005529 Kho Sách tham khảo 895.922 PH-L Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005530 Kho Sách tham khảo 895.922 PH-L Sách tham khảo tiếng Việt 3