thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 Lic
    Nhan đề: Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hòa Đông (1975-2020)

DDC 324.2597075
Tác giả TT Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa Đông
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hòa Đông (1975-2020)
Thông tin xuất bản Tiền Giang : CTy CP In Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 211tr. : minh họa ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa Đông
Tóm tắt Khái quát về vùng đất, con người xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Tân Hòa Đông lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)
Từ khóa xã Tân Hòa Đông
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Lịch sử
Tác giả(bs) CN Võ Văn Sơn
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Phong
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Minh
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005531
00000000nam#a2200000ui#4500
00135297
0022
004A9EF4E51-92AC-458A-AE13-CB6FE7393539
005202404120942
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240412094217|bhoangnh|y20240410142752|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bLic
110 |aBan Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa Đông
245 |aLịch sử Đảng bộ xã Tân Hòa Đông (1975-2020)
260 |aTiền Giang : |bCTy CP In Tiền Giang, |c2024
300 |a211tr. : |bminh họa ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa Đông
520 |aKhái quát về vùng đất, con người xã Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Tân Hòa Đông lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)
653 |axã Tân Hòa Đông
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aLịch sử
700 |aVõ Văn Sơn|eBiên tập
700 |aPhạm Văn Phong|eTư liệu
700 |aPhạm Văn Minh|eChịu trách nhiệm XB
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005531
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005531thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005531 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Lic Sách tham khảo tiếng Việt 1