thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 576
    Nhan đề: Introduction to genetic analysis /

DDC 576
Tác giả CN Griffiths, Anthony
Nhan đề Introduction to genetic analysis / Anthony Griffiths, Susan Wessler, Richard Lewontin, ...
Lần xuất bản 9th Edition
Mô tả vật lý 706tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Analysis
Từ khóa Genetic
Tác giả(bs) CN Richard Lewontin
Tác giả(bs) CN Susan Wessler
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135300
0022
0040E36379F-7215-4693-9241-863C8C2A5AAD
005202404110817
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240411081719|bquyenntl|y20240410152458|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a576
100 |aGriffiths, Anthony
245 |aIntroduction to genetic analysis / |c Anthony Griffiths, Susan Wessler, Richard Lewontin, ...
250 |a9th Edition
300 |a706tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aAnalysis
653 |aGenetic
700 |aRichard Lewontin|eĐồng tác giả
700 |aSusan Wessler|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/introduction to genetic analysis_griffithsthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào