thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 577 MI-A
    Nhan đề: Sensitivity of Mangrove Ecosystem to Changing Climate /

DDC 577
Tác giả CN Mitra, Abhijit
Nhan đề Sensitivity of Mangrove Ecosystem to Changing Climate / Abhijit Mitra
Mô tả vật lý 317tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Changing Climate
Từ khóa Ecosystem
Từ khóa Mangrove
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135302
0022
0046ADECACC-A447-47F2-80C2-CBA4C9302D65
005202404111020
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240411102020|bquyenntl|y20240411083443|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a577|bMI-A
100 |aMitra, Abhijit
245 |aSensitivity of Mangrove Ecosystem to Changing Climate / |cAbhijit Mitra
300 |a317tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aChanging Climate
653 |aEcosystem
653 |aMangrove
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/sensitivity of man grove ecosytem to changing climate_002thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào