thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 393.3 LO-K
    Nhan đề: Khóc đám ma người Tày Cao Lộc /

DDC 393.3
Tác giả CN Lộc Bích Kiệm
Nhan đề Khóc đám ma người Tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 195tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu chung về khóc đám ma của người Tày huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và những bài (lời) khóc đám ma tiếng Tày có phần dịch tiếng Việt
Từ khóa Tang lễ
Từ khóa Dân tộc Tày
Từ khóa Phong tục
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002097
00000000nam#a2200000ui#4500
00122757
0022
004B7AEBDAB-D5EC-4D36-9D16-02783CDE0BF3
005202012231518
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049775949
039|a20201223151834|bquyenntl|y20201223074455|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a393.3|bLO-K
100 |aLộc Bích Kiệm
245 |aKhóc đám ma người Tày Cao Lộc / |cLộc Bích Kiệm
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a195tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu chung về khóc đám ma của người Tày huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và những bài (lời) khóc đám ma tiếng Tày có phần dịch tiếng Việt
653 |aTang lễ
653 |aDân tộc Tày
653 |aPhong tục
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002097
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002097thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002097 Kho Sách tham khảo 393.3 LO-K Sách tham khảo tiếng Việt 1