thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 ĐO-Q
    Nhan đề: Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu /

DDC 390
Tác giả CN Đoàn Trúc Quỳnh
Nhan đề Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2018
Mô tả vật lý 171tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
Từ khóa Dân tộc Sila
Từ khóa Tín ngưỡng
Từ khóa Phong tục
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002310
00000000nam#a2200000ui#4500
00122970
0022
004F6073EDA-FB8A-46F1-8692-21AFD6608A4C
005202012291503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047023608
039|a20201229150334|bquyenntl|y20201228105246|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bĐO-Q
100 |aĐoàn Trúc Quỳnh
245 |aBếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / |cĐoàn Trúc Quỳnh
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2018
300 |a171tr. : |bảnh, bảng ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aKhái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
653 |aDân tộc Sila
653 |aTín ngưỡng
653 |aPhong tục
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002310
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002310thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002310 Kho Sách tham khảo 390 ĐO-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1