thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 395.2 LO-C
    Nhan đề: Lễ tang của người Pu Nả /

DDC 395.2
Tác giả CN Lò Văn Chiến
Nhan đề Lễ tang của người Pu Nả / Lò Văn Chiến
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 625tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Trình bày khái quát về người Pu Nả và đặc trưng văn hoá lễ tang của người Pu Nả như: quan niệm về hồn ma, cái chết; trình thức lễ tang, tục lệ để tang ông bà, cha mẹ...
Từ khóa Tang lễ
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Dân tộc Pú Nả
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002388
00000000nam#a2200000ui#4500
00123048
0022
0048CDEDF0E-D4EB-4204-BF19-820F3856C93B
005202101041011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047025039
039|a20210104101137|bquyenntl|y20201229092311|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a395.2|bLO-C
100 |aLò Văn Chiến
245 |aLễ tang của người Pu Nả / |cLò Văn Chiến
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2019
300 |a625tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTrình bày khái quát về người Pu Nả và đặc trưng văn hoá lễ tang của người Pu Nả như: quan niệm về hồn ma, cái chết; trình thức lễ tang, tục lệ để tang ông bà, cha mẹ...
653 |aTang lễ
653 |aPhong tục
653 |aDân tộc Pú Nả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002388
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002388thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002388 Kho Sách tham khảo 395.2 LO-C Sách tham khảo tiếng Việt 1