thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 SA-B
    Nhan đề: Khởi nguồn từ tâm thức :

DDC 390
Tác giả CN Sầm Văn Bình
Nhan đề Khởi nguồn từ tâm thức : Nghiên cứu / Sầm Văn Bình
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 871tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Dân tộc Thái
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Văn hóa
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003718
00000000nam#a2200000ui#4500
00127974
0022
00435F25134-2640-4EEF-A584-B2249376A94B
005202104231417
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049949883
039|y20210423141709|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bSA-B
100 |aSầm Văn Bình
245 |aKhởi nguồn từ tâm thức : |bNghiên cứu / |cSầm Văn Bình
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a871tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc Thái
653 |aPhong tục
653 |aVăn hóa
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003718
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003718 Kho Sách tham khảo 390 SA-B Sách tham khảo tiếng Việt 1