thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 344 Chu
    Nhan đề: Chuẩn hiệu trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học /

DDC 344
Nhan đề Chuẩn hiệu trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học / Kim Phượng (Hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 382tr. : bảng ; 28cm.
Tóm tắt Gồm hệ thống những văn bản qui định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo; các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên và viên chức giảng dạy trong trường học; các quy định mới về quản lý, tổ chức và hoạt động ngành giáo dục; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục...
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101000685-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00122329
0021
0044DC50F53-3026-446F-B12F-F54784A8BB3C
005202012011449
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047750955|c350000 VNĐ
039|a20201201144934|bquyenntl|y20201130154400|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a344|bChu
245 |aChuẩn hiệu trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học / |cKim Phượng (Hệ thống)
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a382tr. : |bbảng ; |c28cm.
520 |aGồm hệ thống những văn bản qui định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo; các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên và viên chức giảng dạy trong trường học; các quy định mới về quản lý, tổ chức và hoạt động ngành giáo dục; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục...
653 |aGiáo dục
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101000685-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000686thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000685 Kho Sách giáo trình 344 Chu Sách giáo trình 1
2 101000686 Kho Sách giáo trình 344 Chu Sách giáo trình 2