thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 320.1 Xay
    Nhan đề: Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới :

DDC 320.1
Nhan đề Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Đặng Văn Thi (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Hữu
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
Từ khóa Biển
Từ khóa Đảo
Từ khóa Chủ quyền
Từ khóa Bảo vệ
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Thi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hữu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hưởng
Tác giả(bs) CN Lê Quý Trịnh
Tác giả(bs) CN Trần Văn Cường
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005028-32
00000000nam#a2200000ui#4500
00131505
0022
004124C6BC0-8BAD-4974-9443-A279386F27B9
005202301120811
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045186435
039|a20230112081141|bquyenntl|y20230110095702|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a320.1|bXay
245 |aXây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới : |bSách chuyên khảo / |cĐặng Văn Thi (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Hữu
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a240tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
653 |aBiển
653 |aĐảo
653 |aChủ quyền
653|aBảo vệ
653|aViệt Nam
700 |aĐặng Văn Thi
700 |aNguyễn Văn Hữu
700 |aNguyễn Mạnh Hưởng
700|aLê Quý Trịnh
700|aTrần Văn Cường
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005028-32
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005028thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005028 Kho Sách tham khảo 320.1 Xay Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005029 Kho Sách tham khảo 320.1 Xay Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005030 Kho Sách tham khảo 320.1 Xay Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005031 Kho Sách tham khảo 320.1 Xay Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005032 Kho Sách tham khảo 320.1 Xay Sách tham khảo tiếng Việt 5